JOOGA-ANATOMIA JA KEHOTIETOISUUSKURSSI

JOOGA-ANATOMIAKOULUTUS TAMPERE KEVÄT 2019

Kiinnostaako kehon terveys? Haluaisitko oppia miten keho toimii ja pysyy kunnossa? Oletko kiinnostunut joogasta tai haluatko syventää joogaharjoitustasi? Tule mukaan jooga-anatomiakoulutukseen!

(sisältökuvaus Jutta Aalto)

Ensimmäistä kertaa Tampereella

Koulutus pitää sisällään koko tuki- ja liikuntaelimistön anatomian pääpiirteittäin. Koulutuksen jokainen opetuskerta alkaa teoriaosuudella harjoituksineen. Opit kunkin kehonalueen perusanatomian ja tyypilliset vaivat sekä miten voit liikkeen avulla hoitaa kehoasi. Tunnusteluharjoitusten avulla voit löytää anatomian yksityiskohdat käytännöllisesti omasta ja parin kehosta. Päivän aikana tehdään myös teoriaosuutta tukevia jooga- ja kehotietoisuus-harjoituksia. Harjoitus sopii kaikille, vaikket olisi koskaan joogannutkaan. Jos olet aiemmin tehnyt joogaa, saat mahdollisuuden syventää tietämystäsi ja tiedostaa uusia yksityiskohtia kehostasi.

Koulutuksen päivämäärät keväällä 2019:

23.02. Jalkaterä
24.02. Polvi ja lonkka
9.03. Lantio ja keskivartalo
10.03. Rintakehä ja pään kannattelu
23.03. Hartiarengas ja kädet
24.03. Kertaus

Anatomia ja kehotietoisuus - Kokemuksellisen anatomian opas

Kehotietoisuus

Koulutukseni on suunniteltu kehotietoisuuden kasvattamista varten. Tietoisuutta voit hyödyntää jokapäiväisessä elämässäsi ja erityisesti liikuntaharrastuksissasi. Olen vuosien varrella hionut koulutusta oppilaideni palautteen perusteella. Opetus on mahdollisimman konkreettista ja käytännönläheistä. Olen koonnut perusanatomian koulutuksen materiaaleista kirjan, joka julkaistiin 2018 keväällä.

Tutustu teokseen HOLVISSA: Anatomia ja kehotietoisuus – Kokemuksellisen anatomian opas

Kouluttaja: Jutta Aalto, osteopaatti, iyengarjoogaopettaja, jooga-anatomianopettaja, tietokirjailija
Olen luennoinut ja opettanut anatomiaa vuodesta 2012. Toimin anatomianopettajana useassa eri joogaopettajakoulutuksessa, mm. iyengar-jooga, HIMA Happiness RYT200 ja RYT300, Shantin joogaopettajakoulutus ja vijnana-jooga. Anatomiasta olen ollut luennoimassa edellämainittujen koulutusten lisäksi mm. Joogatilassa, Joogafestivaaleilla sekä Porvoon kansalaisopistolla.

Perusanatomian osaamiseni olen saanut 4-vuotisesta osteopatiakoulusta, jossa opiskellaan koko ihmisen anatomia hyvin yksityiskohtaisesti. Osteopatian teoriapainoitteisiin opintoaiheisiin kuuluu mm. tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, sisäelinanatomia, neuroanatomia, embryologia ja lääketieteelliset opinnot. Valmistuin osteopaatiksi keväällä 2011 ja olen työskennellyt yksityisvastaanotolla siitä lähtien. Työhuoneeni sijaitsee rautatientorin kupeessa Helsingin keskustassa (Dogood terveyspalvelut).

Joogaan olen perehtynyt sekä 4-vuotisen iyengarjoogaopettaja-koulutuksen että oman harjoittelun myötä. Koin iyengarjoogaopettaja-koulutuksen kuin oppisopimuksena jossa sain perehtyä ja erikoistua jooga-anatomiaan. Opettaessani koulutuksen anatomian ja opiskelin itse samalla joogan asanoita, filosofiaa ja opetttamista. Tein koko koulutusajan tutkivia havaintoja yhdistellen anatomianosaamistani joogaharjoituksissa ohjattaviin kehon linjausohjeisiin. Yksityiskohtaisen ohjeistuksen vuoksi iyengarjooga sopii mielestäni täydellisesti anatomianopettamiseen. Ohjeiden avulla voi aistia yksityiskohtaisia anatomisia rakenteita kehostaan harjoittelun ohessa. Valmistuin iyengarjoogaopettajaksi vuoden 2016 lopulla.

Minun intohimoni on opettaa kehotietoisuutta anatomian, käsillä tunnustelun ja omalla keholla tekemisen kautta. Kursseillani yhdistelen teoriaa ja tekemistä käyttäen tietojani niin osteopatian, anatomian kuin joogan saralta. Kursseillani toivon että anatomia herää henkiin ja oppilaat saavat konkreettisen kokemuksen opiskeltavista rakenteista, oman ja toistensa kehon kautta.

Ajattelen että sisäistetty anatomia eli kehotietoisuus lisää läsnäoloa ja herkkyyttä, ei ainoastaan joogaharjoituksen aikana, vaan myös jokapäiväisessä elämässä. Itse koen että elämästäni on tullut kehotietoisuuden myötä sisäisesti rikkaampaa ja aistikkaampaa. Lisäksi pystyn ymmärtämään toisia ihmisiä ja heidän kehojaan. Ajattelen että oman kehon opiskelu ja sen kautta kumpuava tietoisuuden laajentuminen on mielenkiintoinen sekä inspiroiva matka ja mikä parasta, koko loppuelämän pituinen.

Odotan innolla että saan jakaa kanssasi kehollisia oivalluksia ja syventää yhteistä ymmärrystä kehosta, sen anatomiasta ja toiminnasta!

Lue lisää:

juttaaalto.fi/anatomian-opetus/
www.facebook.com/jutananatomia/
www.facebook.com/osteopaattijuttaaalto/

Sitovat ilmoittautumiset Joogapaikan kurssille:
hanna(at)joogapaikka.fi

TERVEYTTÄ SELÄLLE JOOGAN AVULLA

Terveyttä selälle | Joogapaikka Tampere

12 kerran syventävä terapeuttinen harjoituskurssi maanantaisin 3.9-19.11.2018 klo 19-20

Kurssin ohjaa fysioterapeutti ja joogaopettaja Merja Koskensalo (Varuna OSK).

(Sisältökuvaus: Merja Koskensalo)

Kurssilla keskitytään edistämään selän terveyttä ja hyvinvointia kolmeen eri teemaan jaetun syvennetyn harjoituskokonaisuuden avulla. Kukin yksittäinen teema sisältää 4 ohjattua 60 minuutin harjoitusta, joiden aikana sekä syvennetään että kerrataan aiemmilla tunneilla opittua. Kurssin sisällöt kehittävät kehotietoisuutta sekä asennon ja liikkeen hallintaa ennaltaehkäisten selän alueen toimintahäiriöitä ja kiputiloja. Kurssin aikana osallistujat saavat omakohtaisen harjoittelun kautta kokemuksen ja tietoa siitä, miten huolehtia selkänsä terveydestä sekä joogamatolla että sen ulkopuolella arjessa.
Kurssin teemat ja niiden sisällöt on suunniteltu progressiivisesti eteneviksi ja toisiaan tukeviksi niin, että kukin teema rakentuu edelliselle sitä myös osaltaan syventäen. Harjoittelun pitkäaikaisuus, säännöllisyys ja toistuvuus edistävät hermostollista oppimista ja harjaannuttavat neuraalista säätelyjärjestelmää, jolla on keskeinen rooli kehon asennon ja liikkeen hallinnassa. Syvällisimmän ja monipuolisimman harjoituskokemuksen saatkin siten osallistumalla koko kurssiin ja kaikille teeman kerroille.
Kurssi sopii mainiosti sekä pidempään joogaa harrastaneille että ensikertalaisille liikunnalliseen taustaan tai kokemukseen katsomatta. Harjoitusten voimakkuus vaihtelee kevyestä intensiiviseen/vaativaan, mutta tehdään aina omaa kehoa kuunnellen ja itselle sopivalla variaatiolla. Omasta asennosta ja kehon käyttämisen tavoista tietoiseksi tuleminen on keskeinen osa jokaista kurssin harjoitusta.
Katso alta kurssiteemat ja teemojen tarkemmat kuvaukset.

Teema 1
Lonkkanivelen liikkuvuus ja lihastasapaino

Syyskuu 3.9, 10.9, 17.9 ja 24.9

Lonkkanivelten liikkuvuudella ja lantion alueen lihastasapainolla on suuri merkitys lantion asennolle ja tätä kautta myös selän terveydelle. Lonkan liikkuvuuteen vaikuttavien lihasten epätasapaino (kireys, lyhentyminen, heikkous) johtaakin usein haitallisiin liikekompensaatioihin, virheellisestä asennosta johtuvaan lisääntyneeseen kuormitukseen sekä kipuoireiluun nimenomaan lannerangan alueella. Alaselän terveyden tukemiseksi niin arjessa kuin joogamatollakin onkin tärkeätä, että nämä keskeisesti myös lantion asentoon vaikuttavat lihakset ovat tasapainoisessa suhteessa sekä joustavat että vahvat. Yhtä tärkeätä kuin aktivoida lihakset oikein harjoitusten aikana on toisaalta myös kyky tunnistaa ja aktiivisesti rentouttaa ylimääräinen lihasten jännitys.
Tämän teeman tunneilla keskitytään etenkin lonkankoukistaja-, lähentäjä-, pakara- ja takareiden lihasten toiminnallisen tasapainon lisäämiseen joogaharjoituksessa ja joogan asanoiden avulla. Tunneilla opitaan monipuolisesti näihin lihasryhmiin keskittyvien rentouttamisen, venyttämisen sekä vahvistamisen tekniikoita, millä tavalla ja millaisia apuvälineitä hyödyntäen niitä voi soveltaa omassa harjoituksessa sekä missä järjestyksessä niiden tekeminen on hyödyllistä ja suositeltavaa harjoituksen aikana. Osa teeman harjoituksista liittyy keskeisesti myös SI-nivelten stabiliteetin tukemiseen.

Teema 2
SI-nivelen stabiliteetti ja lantion asennon hallinta

Lokakuu 1.10, 8.10, 15.10 ja 22.10

SI-nivelten tehtävänä on jakaa kuormitusta alaraajojen ja alaselän välillä sekä lieventää lantioon kohdistuvaa rasitusta. SI-nivelen toimintahäiriöihin voivat johtaa monet syyt, joista yksi ovat virheellisesti tehdyt kierto- ja taivutusliikkeet. Toimintahäiriöt aiheuttavat usein toispuoleista kipua tyypillisesti alaselän ja pakaran yläosan alueella. Tämän teeman tunneilla opitaan, miten ennaltaehkäistä toimintahäiriöiden syntymistä kierto- ja taivutusliikkeissä sekä toisaalta, millaisten yksittäisten harjoitusten avulla lievittää mahdollisia kipuoireita sekä aktiivisesti ’palauttaa’ ja tasapainottaa nivelten toimintaa.

Lantion neutraaliasennon hallinta sekä paikalla että liikkeessä vaikuttaa puolestaan suoraan lannerangan asentoon ja kompressiokuormitukseen. Kun lannerankaa tukevat syvät lihakset – mm. lantionpohja, syvä poikittainen vatsalihas, nelikulmainen lannelihas ja lonkankoukistajalihakset – toimivat oikea-aikaisesti ja tasapainoisesti, lantio ja lanneranka säilyttävät neutraalin asennon, kuormitus jakautuu selkärangalle tasaisesti ja kudosten vaurioitumisriski asennoissa ja liikkeissä pienenee. Kuten muissakin lihasryhmissä, voivat myös lannerangan stabiliteetista vastaavat lihakset olla samanaikaisesti sekä heikkoja että kireitä. Teeman tunneilla opitaankin paitsi tunnistamaan lantion ja lannerangan neutraaliasentoa erilaisissa asanoissa myös oikea-aikaisesti aktivoimaan, venyttämään ja rentouttamaan em. lihaksia. Koska hengityksellä ja pallean toiminnalla on näissä prosessissa keskeinen rooli, tunneilla työskennellään keskeisesti myös hengityksen kanssa. Osallistujat oppivat sekä staattista että dynaamista stabiliteettia tukevat hengitystekniikat sekä sen, kumpi harjoituksessa on kulloinkin hyödyllistä valita.

Teema 3
Rintarangan liikkuvuus ja hartiarenkaan toiminta

Loka-/marraskuu 29.10, 5.11, 12.11 ja 19.5

Rintarangan liikkuvuudella ja hartiarenkaan toiminnalla on erityinen merkitys niin niskahartia-alueen ja olkanivelten kuin lannerangankin terveyden kannalta. Rintaranka, rintakehä, solisluut ja lapaluut muodostavatkin toiminnallisen kokonaisuuden, jossa esimerkiksi liikerajoitus tai virheasento yhdessä vaikuttaa liikelaajuuteen ja asentoon myös toisissa. Alueen lihastasapaino – riittävä joustavuus ja stabiliteetti – tukee keskeisesti hyvää ryhtiä ja ennaltaehkäisee tuki- ja liikuntaelinongelmia niin selän kuin olkaniveltenkin alueella. Hyvä ryhti ja liikkuvuus rintarangan ja rintakehän alueella tukee olennaisesti myös pallean toimintaa sekä hengityksen luonnollista ja vapaata virtausta kehossa.

Tämän teeman tunneilla pyritään edistämään lapaluuta ensi- ja toissijaisesti tukevien lihasten lihastasapainoa sekä lisäämään liikkuvuutta usein jäykän rintarangan alueella. Asanaharjoittelu sisältää sekä lihas- ja faskiakudoksia rentouttavia, restoratiivisia harjoituksia että niiden voimaa ja joustavuutta asteittain kehittäviä harjoituksia. Harjoitusten yhteydessä huomioidaan keskeisesti myös hengitys ja sen merkitys erilaisissa asennoissa ja liikkeissä. Osallistuminen edellisen teeman tunneille tukee ja rakentaa perustaa myös tämän teeman harjoituksille.

JOOGA -MIELEN RAUHOITTAJA

Hetki itsensä kanssa – Hanna Merta joogaaJouluna 2007 Aamulehden toimittaja haastatteli minua juttuunsa Hetki itsensä kanssa arjen keskellä. Silloin kerroin, että joogaaminen on parhaimmillaan olotila, jossa mieli rauhoittuu ja aistit pysyvät valppaina. Joogan avulla voit elää hetkessä ja luottaa siihen, että elämä kantaa.

Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin ajattelen hyvin samalla tavalla. Paljon on tapahtunut näiden vuosien aikana. Jätin vakituisen työni opetusalalla ja aloitin joogaohjaamisen Tampereen Astangajoogakoululla. Joogahistoriani aikana olen käynyt lukuisilla joogakursseilla, koulutuksissa ja retriiteillä. Aloitin astangajoogalla vuonna 2003. Sen jälkeen mukaan on tullut myös yin- ja slowjoogaa.

Työtä, opiskelua ja arjen hallintaa

Joogan merkitys mielen rauhoittajana korostui, kun samanaikaisesti olin töissä, opiskelin, ohjasin joogaa, tein omaa joogaharjoitustani sekä pyöritin perheen arkea.

Opiskelin myös HAMK:ssa vuosina 2008-2012 ohjaustoiminnan artenomiksi AMK, pääaineenani terapeuttinen ohjaustoiminta. Lopputyöni aiheena oli joogaohjaus ja raskausajan jooga.

Manju Joisin joogaopettajakoulutus heinäkuussa 2014 Raumalla.

Viimeisin suorittamani koulutusjakso on Janne Kontalan ja Emma Silventoisen joogaopettajakoulutus 2015-2017 (Yoga alliance, 200).

Joogapaikka

Syksyllä 2016 hyppäsin tuntemattomaan perustamalla oman toiminimen JOOGAPAIKKA Hanna Merta.

Loppukesällä 2017 löysin sopivan liiketilan joogasalille Kalevasta, Teiskontieltä. Sali avataan lokakuun alkupuolella.

Tule joogaamaan itsellesi hyvää oloa ja mieltä.

– Hanna

Hanna Merta joogaa Pyynikin kallioilla